Michaela Petrášová

Michaela Petrášová

Člen klubu: 

Kategória luku: BB, OL

Registrácia v SLA 3D: SVK 0586