Alexander Gabriš - Ali

Alexander Gabriš - Ali

Člen klubu: 

Kategória luku: BB

Registrácia v SLA 3D: SVK 0609