Informácie o nás

Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky je občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2013. Jeho poslaním je vytvorenie podmienok pre športovú činnosť nielen svojich členov, ale aj iných záujemcov o lukostreľbu. Zabezpečiť výcvik hlavne detí, mládeže a dorastu  a podľa možností zabezpečiť adekvátne materiálne a tréningové vybavenie pre lukostreľbu. Spájame ľudí, ktorých baví lukostreľba a pociťujú potrebu rozšíriť a skvalitniť možnosti tréningu streľby z luku. Klub nie je zameraný len na klasickú terčovú streľbu, ale  trénujeme tiež terénnu a 3D streľbu.  Na našich tréningových jednotkách sa môžete naučiť používať luky so zameriavačom, ale aj jednoduché primitívne luky. Pod dohľadom trénera zvládnete nielen olympijskú techniku streľby, ale aj inštinktívne techniky strieľania.  

 

Kedy a kde sa stretávame

Zimná sezóna (2. polovica októbra až marec): jeden krát za týždeň, v sobotu o 14.00hod, v telocvični vojenského objektu sídlisko Juh Malacky

Letná sezóna (apríl až 1. polovica októbra): tri krát za týždeň, pondelok, štvrtok, sobota o 17.00hod, na ihrisku vojenského objektu sídlisko Juh Malacky a okolie Malaciek

Člensky príspevok: 10 eur/mesiac,

dieťa - člen klubu, ktorého zákonný zástupca je riadny člen klubu, neplatí členský príspevok do dovŕšenia 9. rokov svojho veku

Sagittarius

Sagittarius je latinský názov pre súhvezdie Strelca. Podľa gréckych mýtov Strelec predstavuje Krotosa, bájneho kentaura, ktorý vynikal nielen silou, ale aj rozumom. Bol chránenec múz a podľa antickej báje vynašiel lukostreľbu. Za tento čin bol zaradený medzi súhvezdia ako Strelec.