Rozlúčka s prázdninami

25.09.2015 19:14

 

Na pozvanie Klubu zdravotne postihnutých a mládeže a Okresného centra Slovenského zväzu telesne postihnutých Malacky sme sa posledný augustový deň opäť zúčastnili slávnostného ukončenia prázdnin. Tento rok okrem lukostreľby si všetci prítomní mohli pozrieť aj ukážky historických zbraní a zbroje. Tiež sa predviedli aj  naši juniori, ktorí k veľkému úžasu prítomných, ukázali svoje umenie ovládať meč a štít.